نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 34,500,000 حلقه 500 متری کابل 59 RG مغز 7.0 مغز مس 128 رشته حلقه 500 متری برندITR خرید

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 21,045,000 حلقه 305متری کابل 59 RG مغز 0.7 مغز مس 128 رشته حلقه305 متری برندITR خرید

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 13,800,000 حلقه 200متری کابل 59 RG مغز 0.7 مغز مس 128 رشته حلقه 200 متری برند ITR خرید