نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 8,200,000 حلقه100متری کابل ترکیبی مغز0,7 مغز مس96 رشته برق2* 0.5 حلقه 100 متری برند ITR خرید

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 25,010,000 حلقه 305متری کابل ترکیبی مغز0.7 مغز مس96 رشته برق2* 0.5 حلقه305 متری برندITR خرید

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 16,400,000 حلقه 200متری کابل ترکیبی مغز0,7 مغز مس96 رشته برق2* 0,5 حلقه 200 متری برند ITR خرید