نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 21,045,000 حلقه 305متری کابل 59 RG مغز 0.7 مغز مس 128 رشته حلقه305 متری برندITR خرید

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 13,800,000 حلقه 200متری کابل 59 RG مغز 0.7 مغز مس 128 رشته حلقه 200 متری برند ITR خرید

کابل IT-NC5-UTP

Base ریال 25,315,000 حلقه 305 متری کابل UTP cat5 تمام مس حلقه305 متری برند ITR خرید

کابل IT-NC6-UTP

Base ریال 28,975,000 حلقه 305متری کابل UTP cat6 تمام مس حلقه305 متری برند ITR Add to cart

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 16,400,000 حلقه 200متری کابل ترکیبی مغز0,7 مغز مس96 رشته برق2* 0,5 حلقه 200 متری برند ITR خرید