نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

دوربین مداربسته دام مدل VZ-51XF50

Base ریال 6,600,000 دوربین دام5 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 5کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 20 متر مقاوم

دوربین مداربسته دام مدل VZ-54XF20

Base ریال 5,150,000 دوربین دام 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 30

دوربین مداربسته دام مدل VZ-56XF20

Base ریال 4,950,000 دوربین دام 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 20

دوربین مداربسته دام مدل VZ-68XG20

Base ریال 4,000,000 دوربین دام 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 20

دوربین مداربسته دام مدل VZ-69XG20

Base ریال 4,000,000 دوربین دام 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 20

دوربین مداربسته مدل VZ-20ZF20

Base ریال 4,500,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 20

دوربین مداربسته مدل VZ-22WA20

Base ریال 7,630,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL )112°تا 38°( 12 تا 2/8 متغیر لنز سنسور تصویر سونی برد

دوربین مداربسته مدل VZ-22ZE20

Base ریال 6,150,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 40متر

دوربین مداربسته مدل VZ-23ZE20

Base ریال 5,590,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 30

دوربین مداربسته مدل VZ-24ZE20

Base ریال 5,230,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 30

دوربین مداربسته مدل VZ-25ZE20

Base ریال 6,620,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL مگاپیکسل 3 کیفیت ( 82°( 3/6لنز برد دید در شب 40متر

دوربین مداربسته مدل VZ-26ZA20

Base ریال 7,500,000 دوربین بالت 2 مگاپیکسل HD FULL سنسورتصویر سونی لنز 8/2 میلی متر برد دید در شب 30