نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 34,500,000 حلقه 500 متری کابل 59 RG مغز 7.0 مغز مس 128 رشته حلقه 500 متری برندITR خرید

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 21,045,000 حلقه 305متری کابل 59 RG مغز 0.7 مغز مس 128 رشته حلقه305 متری برندITR خرید

کابل RG59 CC7-128

Base ریال 13,800,000 حلقه 200متری کابل 59 RG مغز 0.7 مغز مس 128 رشته حلقه 200 متری برند ITR خرید

کابل IT-NC5-UTP

Base ریال 25,315,000 حلقه 305 متری کابل UTP cat5 تمام مس حلقه305 متری برند ITR خرید

کابل IT-NC6-SFTP

Base ریال 35,075,000 حلقه 305متری کابل SFTP cat6 تمام مس حلقه305 متری برند ITR خرید

کابل IT-NC6-UTP

Base ریال 28,975,000 حلقه 305متری کابل UTP cat6 تمام مس حلقه305 متری برند ITR Add to cart

کابل IT-NC6-UTP-T

Base ریال 58,712,500 حلقه 305متری کابل cat6UTP با تست فلوک متام مس حلقه305 متری برند ITR روکش نسوز خرید

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 8,200,000 حلقه100متری کابل ترکیبی مغز0,7 مغز مس96 رشته برق2* 0.5 حلقه 100 متری برند ITR خرید

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 25,010,000 حلقه 305متری کابل ترکیبی مغز0.7 مغز مس96 رشته برق2* 0.5 حلقه305 متری برندITR خرید

کابل ترکیبی IT-CP7 – 128 50

Base ریال 16,400,000 حلقه 200متری کابل ترکیبی مغز0,7 مغز مس96 رشته برق2* 0,5 حلقه 200 متری برند ITR خرید