نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه ضبط تصویر VZ-G416

Base ریال 35,630,000 دستگاه ضبط تصویر16 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 4 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت فرشده

دستگاه ضبط تصویر VZ-G804

Base ریال 22,830,000 دستگاه ضبط تصویر 8 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 4 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت

دستگاه ضبط تصویر VZ-M5114-T

Base ریال 19,830,000 دستگاه ضبط تصویر4 کانال 1 ورودی صدا فرمت فرشده سازی H265 پشتیبانی پخش تصاویر تا5 مگاپیکسل قابلیت

دستگاه ضبط تصویر VZ-M5118-T

Base ریال 34,220,000 دستگاه ضبط تصویر 8کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H265 پشتیبانی پخش تصاویر تا5 مگاپیکسل قابلیت

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-G801

Base ریال 22,170,000 دستگاه ضبط تصویر 8 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 1 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-GL184-NPH

Base ریال 21,250,000 دستگاه ضبط تصویر 8 کانال 2مگاپیکسل ضبط 4 ورودی صدا قابلیت پخش همزمان 8 کانال قابلیت اتصال

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-M118-T

Base ریال 18,620,000 دستگاه ضبط تصویر 8 کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H264 قابلیت ضبط با کیفیت Lite

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-M5162-T

Base ریال 67,430,000 دستگاه ضبط تصویر16کانال 8 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H265 پشتیبانی پخش تصاویر تا5 مگاپیکسل قابلیت ضبط

دستگاه ضبط تصویر مدلVZ-M114-T

Base ریال 13,800,000 دستگاه ضبط تصویر4 کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H264 قابلیت ضبط با کیفیت Lite 1080P

دستگاه ضبط تصویر مدلVZ-M161-T

Base ریال 35,750,000 دستگاه ضبط تصویر16 کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی +H264 قابلیت ضبط با کیفیت Lite 1080P

دستگاه ضبط تصویرVZ-G104

Base ریال 15,350,000 دستگاه ضبط تصویر4 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 1 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت فشرده