نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه ضبط تصویر VZ-G416

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر16 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 4 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت فرشده سازی

دستگاه ضبط تصویر VZ-G804

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر 8 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 4 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت فشرده

دستگاه ضبط تصویر VZ-M5114-T

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر4 کانال 1 ورودی صدا فرمت فرشده سازی H265 پشتیبانی پخش تصاویر تا5 مگاپیکسل قابلیت ضبط

دستگاه ضبط تصویر VZ-M5118-T

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر 8کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H265 پشتیبانی پخش تصاویر تا5 مگاپیکسل قابلیت ضبط

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-G801

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر 8 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 1 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت فشرده

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-GL184-NPH

Base ریال 21,250,000 دستگاه ضبط تصویر 8 کانال 2مگاپیکسل ضبط 4 ورودی صدا قابلیت پخش همزمان 8 کانال قابلیت اتصال

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-M118-T

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر 8 کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H264 قابلیت ضبط با کیفیت Lite 1080P

دستگاه ضبط تصویر مدل VZ-M5162-T

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر16کانال 8 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H265 پشتیبانی پخش تصاویر تا5 مگاپیکسل قابلیت ضبط تا

دستگاه ضبط تصویر مدلVZ-M114-T

Base ریال 13,800,000 دستگاه ضبط تصویر4 کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی H264 قابلیت ضبط با کیفیت Lite 1080P

دستگاه ضبط تصویر مدلVZ-M161-T

Base ریال 35,750,000 دستگاه ضبط تصویر16 کانال 1 ورودی صدا فرمت فشرده سازی +H264 قابلیت ضبط با کیفیت Lite 1080P

دستگاه ضبط تصویرVZ-G104

Base مشخصات دستگاه ضبط تصویر4 کانال پشتیبانی تصاویر تا5 مگاپیکسل 1 ورودی صدا پشتیبانی از16 کانال IP فرمت فشرده سازی